menu
szukaj
szukaj

 • LAS woła nas!

  LAS woła nas!

 • Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

  Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

  Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

 • INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

 • Informacje dotyczące koronawirusa

  Informacje dotyczące koronawirusa

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

  Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

 • Spotkanie Biznes na próbę

  Spotkanie Biznes na próbę

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • Biznes na starcie

  Biznes na starcie

 • Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

  Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

 • Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

  Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

 • Komunikat - III rata płatności podatków

  Komunikat - III rata płatności podatków

 • Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

  Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu


Maj 2024 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

KARTA INFORMACYJNA

PODSTAWA PRAWNA:
 
 • art. 122 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Przygotowanie zawodowe odbywa się poprzez:
 • naukę zawodu, która ma na celu przygotowanie młodocianego pracownika do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu,
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami:
 • umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem /kopia/,
 • świadectwo pracy pracownika młodocianego /kopia/,
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez młodocianego pracownika nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu /kopia/,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do kształcenia młodocianych pracowników /kopia/,
 • oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika, w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik,
Wnioskodawca musi załączyć do ww. wniosku formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS wraz z ew. zaświadczeniami o udzieleniu pomocy de minimis.

OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonego pracy

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Biuro Oświaty II piętro tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 30 dni od dnia złożenia wniosku,

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Alicja Łopatka tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl

TRYB ODWOŁAWCZY: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie decyzji administracyjnej

UWAGI:

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz Borku Wlkp.
Udzielona pracodawcy pomoc finansowa ma charakter pomocy de minimis, a czym mówi art. 70b ust 11 UOSO.


FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o Pomoc DE MINIMIS.

Do formularza przy ubieganiu się o Pomoc de minimis obowiązkowe jest załączenie kopii potwierdzonej przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis. Dokumentem świadczącym o otrzymaniu pomocy de minimis nie jest wydruk zaświadczenia ze strony : sudop.uokik.gov.pl


Oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika będącego instruktorem praktycznej nauki zawoduPlik do pobrania: ospracodawcy.doc
Plik do pobrania: wniosek_mlodociani.doc
Plik do pobrania: klauzuli_informacyjnej_rodo.pdf
Plik do pobrania: formularz_de_minimis.xls
Plik do pobrania: formularz_de_minimis.pdf
SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015