menu
szukaj
szukaj

 • Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

  Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

 • Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

  Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

 • Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

  Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

 • Komunikat - III rata płatności podatków

  Komunikat - III rata płatności podatków

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • Informacje dotyczące koronawirusa

  Informacje dotyczące koronawirusa

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

  Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

 • INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

 • LAS woła nas!

  LAS woła nas!

 • Biznes na starcie

  Biznes na starcie

 • Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

  Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

 • Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

  Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Spotkanie Biznes na próbę

  Spotkanie Biznes na próbę


Maj 2024 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Borku Wlkp.

Tytuł sprawy:


Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2014

PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

DOTYCZY:


uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy zasadniczej szkoły zawodowej, a także dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły podstawowej (z wyjątkiem klas I), gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin:

- w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) t.j. 539 zł netto,

- niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

- u których występuje ww. niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY:


Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 - "Wyprawka szkolna 2014 wraz z załącznikami:
1. zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub
2. zaświadczenia, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie, o wysokości dochodów, uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej) lub
3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

OPŁATY:


Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


do 15 września 2014 roku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:


Wnioski należy składać w sekretariatach szkół, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:


do 17 listopada 2014 r.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Urząd Miejski w Borku Wlkp. tel. 65 57 16 120, ul. Rynek 1, pokój II piętro, oswiata@borekwlkp.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.

WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Wydanie decyzji administracyjnej

UWAGI:


Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, (faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA
/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


pobierz


SISMS
Dam pracę
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015