menu
szukaj
szukaj

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

 • Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

  Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

 • Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

  Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

 • Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

  Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

 • Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

  Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

 • Komunikat - III rata płatności podatków

  Komunikat - III rata płatności podatków

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • LAS woła nas!

  LAS woła nas!

 • Spotkanie Biznes na próbę

  Spotkanie Biznes na próbę

 • Biznes na starcie

  Biznes na starcie

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

  Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

 • Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

  Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

 • Informacje dotyczące koronawirusa

  Informacje dotyczące koronawirusa


Maj 2024 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Wpis do ewidencji innych form wychowania przedszkolnego

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy:

Wpis do ewidencji innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
DOTYCZY:
WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2) określenie formy wychowania przedszkolnego oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia wychowania przedszkolnego i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w innej formie wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).
● Załączniki do zgłoszenia:
1) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danej formie,
2) dokument potwierdzający własność lokalu na prowadzenie wychowania przedszkolnego lub umowa dzierżawy budynku,
3) postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię
w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku,w którym będzie prowadzone wychowanie przedszkolne w formie niepublicznej.
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wg potrzeb
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Sekretariat, tel. 65 57 16 120 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Tomasz Marszałek tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie o wpisie do ewidencji
UWAGI: Osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana zgłosić Burmistrzowi Borku Wlkp. który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca daną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców wychowanków i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI:
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami lub projektem organizacji wychowania przedszkolnego - jeżeli osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/ Zgłoszenie

pobierz


SISMS
Szukam pracy
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015