menu
szukaj
szukaj

 • LAS woła nas!

  LAS woła nas!

 • Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

  Wizualizacja modernizacji Rynku w Borku Wlkp.

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

  Cykl szkoleniowy „Szkoła Komunikacji”

 • Spotkanie Biznes na próbę

  Spotkanie Biznes na próbę

 • Komunikat - III rata płatności podatków

  Komunikat - III rata płatności podatków

 • Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

  Międzynarodowy Brunch Młodzieżowy w Gostyniu

 • INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

  INFORMACJA GMINNEGO BIURA SPISOWEGO

 • Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

  Projekt doradztwa prawnego dla przedsiębiorców

 • Biznes na starcie

  Biznes na starcie

 • Informacje dotyczące koronawirusa

  Informacje dotyczące koronawirusa

 • Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

  Nekrolog - śp. Mirosław Kanafa

 • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

  Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”

  Zagłosuj w projekcie “Pod biało-czerwoną”


Maj 2024 - cały rok
P W Ś C P S N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biuletyn Infomacji Publicznej

Gospodarka odpadami
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Borku Wlkp.
Tytuł sprawy: Wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r., Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
DOTYCZY: O
WYMAGANE DOKUMENTY: Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby, która będzie prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w szkole lub placówce, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).
● Załączniki do zgłoszenia:
1) statut szkoły lub placówki,
2) dokument potwierdzający własność lokalu zajmowanego przez szkołę lub umowa dzierżawy budynku,
3) postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku,w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna,
5) pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w przypadku szkoły lub placówki ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
OPŁATY: Nie podlega opłacie skarbowej
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wg potrzeb
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, Sekretariat, tel. 65 57 16 120od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Inspektor ds. Oświaty, Tomasz Marszałek tel. 65 57 16 120, 605 050 188, ul. Rynek 1, II piętro, oswiata@borekwlkp.pl
TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Borku Wlkp. w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
WYNIK ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie o wpisie do ewidencji
UWAGI:

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest zobowiązana zgłosić Burmistrzowi Borku Wlkp. który dokonał wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów i organ, który dokonał wpisu do ewidencji.

WYKREŚLENIE WPISU DO EWIDENCJI:
· Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
3) stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełnianie zobowiązania, o których mowa w art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA/do pobrania na stanowisku ds. oświaty/ Zgłoszenie

pobierz


SISMS
Szukam pracy
Czyste powietrze
obywatel.gov.pl
MGOK
Informacja dla niesłyszących
NSR
KHGR
WLKS
Gedeon
Internetowe Kroniki Wsi
Niedopłatna pomoc prawna
Biblioteka
Biblioteka ikonka księgozbioru
Orlik 2012

Oficjalny serwis internetowy Miasta i Gminy Borek Wlkp.
Urząd Miejski Borku Wlkp. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.
tel. +48 (065) 57 16 120, fax +48 (065) 57 15 893
e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015